59459-22-2

(1Z)-1-({4-[(E)-(2,3-dimethylphenyl)diazenyl]-2,3-dimethylphenyl}hydrazono)naphthalen-2(1H)-one

Cas Number: 59459-22-2  Molecular Structure
Product Code
2443518
Product Name
(1Z)-1-({4-[(E)-(2,3-dimethylphenyl)diazenyl]-2,3-dimethylphenyl}hydrazono)naphthalen-2(1H)-one
Cas Number
59459-22-2
Molecular Formula
C26H24N4O